มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: July 2015

สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2557 นักศึกษา รมป.รุ่นที่ 2

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2557 แก่นักศึกษา รมป. รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสุตธรรมาราม

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกับนักศึกษาและพุทธศาสนิกชน จัดกิจกรรมการกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปีพุทธศักราช 2558 โดยมีพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสุตธรรมาราม ตำบลพรหมรี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 จึงขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญ บำเพ็ญกุศล ในการสร้างบารมี ฟังธรรมเทศนาจากพระเดชพระคุณเจ้าอาวาส สนใจร่วมกิจกรรมติดต่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เพราะการสั่งสมบุญ นำสุขมาให้

รางวัล Kindergarten Walk Rally In Nakhonnayok

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบรางวัลแก่นักศึกษา รปม. รุ่นที่ 2 ซึ่งชนะเลิศในกิจกรรม Kindergarten Walk Rally In Nakhonnayok กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นการความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมให้ความรู้ในด้านการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษ โบราณสถาน เป็นต้น

Kindergarten Walk Rally In Nakhonnayok 25 กรกฎาคม 2558

  Default Gallery Type Template This is the default gallery type template, located in: /hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php. If you’re seeing this, it’s because the gallery type you selected has not provided a …

Kindergarten Walk Rally In Nakhonnayok 25 กรกฎาคม 2558 Read More »

Kindergarten Walk Rally In Nakhon Nayok

Default Gallery Type Template This is the default gallery type template, located in: /hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php. If you’re seeing this, it’s because the gallery type you selected has not provided a template …

Kindergarten Walk Rally In Nakhon Nayok Read More »

ครูปฐมวัยใส่ใจความเป็นมืออาชีพ ตอน “ร้องเล่นเต้นระบำ”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาฝึกสอนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship1) ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาฝึกสอน ในรายวิชา Prof 104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship1) ประจำปีการศึกษา 1/2558 ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง ครูปฐมวัยใส่ใจความเป็นมืออาชีพ ตอน “ร้องเล่นเต้นระบำ” โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย คือ อาจารย์พิชญา เตชะวงศ์ฉิมพลี และอาจารย์มุทิตา …

ครูปฐมวัยใส่ใจความเป็นมืออาชีพ ตอน “ร้องเล่นเต้นระบำ” Read More »

กีฬาสานสัมพันธ์ สวนดุสิตเกมส์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดกิจกรรม “กีฬาสานสัมพันธ์ สวนดุสิตเกมส์ ครั้งที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเป็นการจัดร่วมกันระหว่างนักศึกษาภาคปกติ กับ นักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ ศูนย์ฯนครนายก เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านกีฬาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (รมป.) และบุคลากรของศูนย์ฯ โดยมี ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  นาคสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×