แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for July 22nd, 2015

 
 • ครูปฐมวัยใส่ใจความเป็นมืออาชีพ ตอน “ร้องเล่นเต้นระบำ”

  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาฝึกสอนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship1) ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาฝึกสอน ในรายวิชา Prof 104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship1) ประจำปีการศึกษา 1/2558 ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง ครูปฐมวัยใส่ใจความเป็นมืออาชีพ ตอน “ร้องเล่นเต้นระบำ” โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย คือ อาจารย์พิชญา เตชะวงศ์ฉิมพลี และอาจารย์มุทิตา […]

   
 •  
 • KM

   
 •  
 • กีฬาสานสัมพันธ์ สวนดุสิตเกมส์ ครั้งที่ 3

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดกิจกรรม “กีฬาสานสัมพันธ์ สวนดุสิตเกมส์ ครั้งที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเป็นการจัดร่วมกันระหว่างนักศึกษาภาคปกติ กับ นักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ ศูนย์ฯนครนายก เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านกีฬาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ (รมป.) และบุคลากรของศูนย์ฯ โดยมี ผศ.ดร.สุรสิทธิ์  นาคสัมฤทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ เมื่อวันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558

   
 •  
 • กีฬาสายสัมพันธ์ สวนดุสิตเกมส์ ครั้งที่ 3

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×