มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: August 14, 2015

อบรมบุคลิกภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการอบรมบุคลิกภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพให้นักศึกษา เป็นนักศึกษาที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และส่งเสริมภาพลักษณ์อิริยาบทที่เหมาะสมกับวิชาชีพปฐมวัย โดยมีอาจารย์ชัชรี สุนทราภัย อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าขจร Default Gallery Type Template This is the default gallery type template, located …

อบรมบุคลิกภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×