แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for September 8th, 2015

 
 • มสด นครนายก ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ บริจาคโลหิต

  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ร่วมบริจาคโลหิต ณ อาคารเรียน 1 ห้อง 112 โดยมีศูนย์ให้บริการรับบริจาคโลหิตจากโรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อการกุศล ฝึกฝนให้นักศึกษาได้ฝึกหัดการเป็นผู้ให้ แบ่งปันน้ำใจ โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษารวมถึงคณาจารย์และบุคลากรเป็นจำนวนมาก

   
 •  
 • การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship1) ประจำปีการศึกษา 1/2558 ครั้งที่ 3

  เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2558 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย อ.มุทิตา ทาคำแสน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาฝึกสอน ในรายวิชา Prof 104 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship1) ประจำปีการศึกษา 1/2558 ครั้งที่ 3 หัวข้อเรื่อง แฟ้มสะสมผลงานอิเล็คทรอนิค โดยมีวิทยากร คือ อ.ดร.เอื้ออารี จันทร กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกใช้เทคโนโลยีในการเก็บสะสมงานตลอดระยะเวลาการฝึกสอนเพื่อประโยชน์ในการประเมินและเป็นผลงานในการสมัครงานต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ เมื่อวันที่ 2 […]

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×