แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for January 15th, 2016

 
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ชัยยศ ชาวระนอง สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา

    คุณวุฒิทางการศึกษา ปีที่จบ พ.ศ. ระดับ สาขา / หลักสูตร สถานบันการศึกษา ปีการศึกษา 2553 ปริญญาเอก การวิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2544 ปริญญาโท การพัฒนาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2557 ปริญญาตรี การประเมินผลทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ปีการศึกษา 2539 ปริญญาตรี การสอนวิทยาศาสตร์- ฟิสิกส์ […]

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×