มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: March 2016

ผู้อำนวยการ มสด นครนายก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ร.ร.นวมราชานุสรณ์

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2559 ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ และ ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก ในการนี้ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนในฐานะศิษย์เก่าและรุ่นพี่ผู้เป็นตัวอย่างของความสำเร็จในด้านการศึกษา ใจความตอนหนึ่งกล่าวถึงบรรยากาศเมื่อ 20 กว่าปีที่ผ่านมา บอกเล่าประสบการณ์การเป็นนักเรียนของโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จนก้าวสู้ความสำเร็จในปัจจุบัน Default Gallery Type Template This is the default gallery …

ผู้อำนวยการ มสด นครนายก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ร.ร.นวมราชานุสรณ์ Read More »

มสด นครนายก จัดสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยโดยใช้เทคนิค Focus Group

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยโดยใช้เทคนิค Focus Group ในวันพุธที่ 16 มี.ค. 2559 โดย  ดร.วิโรจน์ พรหมสุด เป็นวิทยากรในการจัดสัมมนา มีตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมสัมมนาเพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดองค์ความรู้และประสิทธิภาพในการทำงาน Default Gallery Type Template This is the default gallery type …

มสด นครนายก จัดสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยโดยใช้เทคนิค Focus Group Read More »

มสด นครนายก ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดงานบายเนียร์ Bye’ nior ภายใต้ชื่อ Colorful Party รับพี่กล้บบ้าน

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก จัดงานบายเนียร์ Bye’ nior ภายใต้ชื่องาน Colorful Party รับพี่กล้บบ้าน เป็นปาร์ตี้ที่นักศึกษาจัดเพื่อเฉลิมฉลองก่อนจบการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 5  ให้นักศึกษารุ่นน้องได้แสดงความยินดีและอำลาในโอกาสที่จำสำเร็จการศึกษา ออกไปรับใช้สังคม ประเทศชาติ ในการนี้ ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ ได้ให้โอวาท กล่าวเปิดงาน โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย และผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเครือข่ายร่วมงาน เป็นจำนวนมาก Default …

มสด นครนายก ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดงานบายเนียร์ Bye’ nior ภายใต้ชื่อ Colorful Party รับพี่กล้บบ้าน Read More »

มสด นครนายก อบรมครู ร.ร.นวมราชานุสรณ์ ร.ร.นครนายกวิทยาคม ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม และวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2559 อาจารย์ประจำรายวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง จังหวัดนครนายก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายก และโรงเรียนนครนายกวิทยาคม อบรมครูจำนวน 67 คน เรื่องการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ โดยการประยุกต์ใช้ Google Apps ซึ่งประกอบด้วย Google Site,Google Drive,Google Form, Google Slide ได้รับความสนใจจากครูและส่งผลให้ครูเกิดทักษะปฏิบัติในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปDefault Gallery …

มสด นครนายก อบรมครู ร.ร.นวมราชานุสรณ์ ร.ร.นครนายกวิทยาคม ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Read More »

มสด นครนายก ยกทีมจิตอาสาช่วยงานกาชาดนครนายก “กาชาดช่วยเรา เราช่วยกาชาด”

เมื่อวันที่ 23-31 มกราคม พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ส่งทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาช่วยงานกาชาด ซึ่งมีพิธีเปิดงาน นครนายก FAIR 2016 กาชาดนครนายก 2559 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครนายก ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ในการนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นางสาววราภรณ์ อุยสุ่ย สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้รับรางวัลธิดากาชาด อันดับ 2 และรางวัลขวัญใจสื่อมวลชน Default Gallery …

มสด นครนายก ยกทีมจิตอาสาช่วยงานกาชาดนครนายก “กาชาดช่วยเรา เราช่วยกาชาด” Read More »

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

คณาจารย์หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก สัมภาษณ์นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆ ในภาคตะวันออก ที่สนใจสมัครเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก  Default Gallery Type Template This is the default gallery type template, located in: /hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php. If you’re seeing …

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย Read More »

มสด นครนายก สอบสัมภาษณ์นักศึกษาปีการศึกษา 2559 (รอบแรก)

วันที่ 5 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าขจร เพื่อทำการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษา (รอบแรก) โดยมีคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และคณาจารย์ประจำ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ซึ่งมีผู้ปกครองสนใจพาบุตรหลานลงทะเบียนตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และทำการสัมภาษณ์ และจะมีการประกาศรายชื่อต่อไป Default Gallery Type Template This is the default gallery type …

มสด นครนายก สอบสัมภาษณ์นักศึกษาปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) Read More »

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการบริหารการศึกษา บรรยายพิเศษ ณ มสด นครนายก

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2559 ดร จิรวัฒน์ กิตติพิเชฐสรรค อดีตผู้บริหารสถานศึกษา ระดับ 9 นักวิชาการอิสระ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก  Default Gallery Type Template This is the default gallery …

ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการบริหารการศึกษา บรรยายพิเศษ ณ มสด นครนายก Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×