แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for March 23rd, 2016

 
 • มสด นครนายก จัดสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยโดยใช้เทคนิค Focus Group

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยโดยใช้เทคนิค Focus Group ในวันพุธที่ 16 มี.ค. 2559 โดย  ดร.วิโรจน์ พรหมสุด เป็นวิทยากรในการจัดสัมมนา มีตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมสัมมนาเพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดองค์ความรู้และประสิทธิภาพในการทำงาน Default Gallery Type Template This is the default gallery type […]

   
 •  
 • มสด นครนายก ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดงานบายเนียร์ Bye’ nior ภายใต้ชื่อ Colorful Party รับพี่กล้บบ้าน

  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก จัดงานบายเนียร์ Bye’ nior ภายใต้ชื่องาน Colorful Party รับพี่กล้บบ้าน เป็นปาร์ตี้ที่นักศึกษาจัดเพื่อเฉลิมฉลองก่อนจบการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 5  ให้นักศึกษารุ่นน้องได้แสดงความยินดีและอำลาในโอกาสที่จำสำเร็จการศึกษา ออกไปรับใช้สังคม ประเทศชาติ ในการนี้ ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ ได้ให้โอวาท กล่าวเปิดงาน โดยมีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย และผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเครือข่ายร่วมงาน เป็นจำนวนมาก Default […]

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×