มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: April 2016

มสด นครนายก ร่วมกับ อบจ นครราชสีมา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผศ.ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง พร้อมคณะ ร่วมกับสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยโครงการครั้งนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ.2559 ณ หอประชุมโรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาDefault Gallery Type Template This is …

มสด นครนายก ร่วมกับ อบจ นครราชสีมา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน Read More »

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษาโรงเรียนในจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รายวิชาการบริหารการศึกษาและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี เพื่อศึกษาเรียนรู้การบริหารโรงเรียน แนวคิด ทฤษฎี วิสัยทัศน์ ปรัชญา สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ และครูหัวหน้ากลุ่มสาระเพื่อสัมผัสประสบการณ์จริงในสถานศึกษา กิจกรรมในครั้งนี้แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม ๆ 10 คน โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาต่าง ๆ ผลการศึกษาดูงาน นักศึกษานำเสนอให้เพื่อนนักศึกษาได้รับชมและได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเพิ่มเติม

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มสด นครนายก จัดการแสดงละครสร้างสรรค์ รายวิชานิทานและวรรณกรรม

นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ทำการจัดการแสดงละครสร้างสรรค์ ในรายวิชานิทานและวรรณกรรม เพื่อมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการแต่งนิทาน การทำงานเป็นทีมและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงานโดยมีอาจารย์นิศารัตน์ อิสระมโนรส ให้คำปรึกษาและเป็นเสนอแนะในการจัดทำ ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มสด นครนายก จัดนิทรรศการโครงการครูปฐมวัยมืออาชีพ

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 จัดนิทรรศการโครงการครูปฐมวัยมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะปฏิบัติ ในรายวิชา อาจารย์ชัชรี สุนทราภัย

นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะ รายวิชาศิลปะสำหรับครูปฐมวัย ชั้นปี 2

นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระดับชั้นปีที่ 2 จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะ รายวิชาศิลปะสำหรับครูปฐมวัย โดยมี ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม ใน วันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ศูนย์การศึกษานอกตั้งนครนายก กิจกรรมในครั้งนี้ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความรู้และประสบการณ์ที่ดีในการผลิตสื่อการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กปฐมวัยDefault Gallery Type Template This is the default gallery type template, located in: /hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php. …

นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะ รายวิชาศิลปะสำหรับครูปฐมวัย ชั้นปี 2 Read More »

กฏหมายใกล้ตัว…ไม่รู้ได้ไง

กฏหมายใกล้ตัว…ไม่รู้ได้ไง วันนี้ มาทำความเข้าใจก่อนว่า หมิ่นประมาท ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ใน Social network มันเป็น ยังไง หลายคนเข้าใจว่านี่คือความผิดหมิ่นประมาททางคอม แต่ไม่ใช่นะค่ะ ความผิดฐานนี้ ว่ากันตรงๆเลย เรียกว่า ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 แต่บางครั้งก็มีการพ่วงความผิดหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาไป ตามมาตรา 328 หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา กระจายภาพ เสียง ไขข่าว หรือที่หนักหน่อย ก็มาตรา 112 หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ …

กฏหมายใกล้ตัว…ไม่รู้ได้ไง Read More »

วันนี้เป็นวันสงกรานต์ มสด นครนายก จัดประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2559 โดยนำนักศึกษา โครงการฯ รมป2 รดน้ำดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร พร้อมทั้งทำพิธีขอขมากรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว ยังส่งเสริมความรัก ความสามัคคี อนุรักษ์ความเป็นไทย เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นครูแก่นักศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี  Default Gallery Type Template This is the default …

วันนี้เป็นวันสงกรานต์ มสด นครนายก จัดประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร Read More »

นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ผู้บริหารและคณาจารย์ใน ประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2559

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2559 มสด นครนายก จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลากร โดยนำนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ทำกิจกรรมขอขมากรรม และสรงน้ำพระ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ความเป็นวัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก Default Gallery Type Template This is the default gallery type template, located in: /hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php. If …

นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ผู้บริหารและคณาจารย์ใน ประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2559 Read More »

ผอ โรงเรียนวัดกองดิน จ.ระยอง บรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษา วิชาการบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 7 เมษายน 2559 อาจารย์ชยุต พิพัฒฐาดร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกองดิน จังหวัดระยอง นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในรายวิชาการบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก 

การฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความเข็มแข็งทีมงานข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.วัดใหญ่บ้านบ่อ จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 4-6 เมษายน 59 ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ร่วมกับ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ให้บริการวิชาการอบรมคณะครู โรงเรียนบ้านใหญ่บางบ่อ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความเข็มแข็งทีมงานข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในการนี้อาจารย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ได้รับเชิญเป็นวิทยากรเรื่อง สื่อนวัตกรรมสำหรับครู มีกิจกรรมมากมายตลอดระยะเวลา 2 วัน 3 คืน

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×