แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for April 27th, 2016

 
  • นิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะ รายวิชาศิลปะสำหรับครูปฐมวัย ชั้นปี 2

    นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ระดับชั้นปีที่ 2 จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะ รายวิชาศิลปะสำหรับครูปฐมวัย โดยมี ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม ใน วันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ศูนย์การศึกษานอกตั้งนครนายก กิจกรรมในครั้งนี้ส่งผลให้นักศึกษาเกิดความรู้และประสบการณ์ที่ดีในการผลิตสื่อการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กปฐมวัยDefault Gallery Type Template This is the default gallery type template, located in: /hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php. […]

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×