แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for April 29th, 2016

 
 • มสด นครนายก ร่วมกับ อบจ นครราชสีมา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดย ผศ.ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ และ ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง พร้อมคณะ ร่วมกับสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยโครงการครั้งนี้ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ.2559 ณ หอประชุมโรงเรียนสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาDefault Gallery Type Template This is […]

   
 •  
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษาโรงเรียนในจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี

  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รายวิชาการบริหารการศึกษาและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรี เพื่อศึกษาเรียนรู้การบริหารโรงเรียน แนวคิด ทฤษฎี วิสัยทัศน์ ปรัชญา สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ และครูหัวหน้ากลุ่มสาระเพื่อสัมผัสประสบการณ์จริงในสถานศึกษา กิจกรรมในครั้งนี้แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม ๆ 10 คน โดยได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาต่าง ๆ ผลการศึกษาดูงาน นักศึกษานำเสนอให้เพื่อนนักศึกษาได้รับชมและได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเพิ่มเติม

   
 •  
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มสด นครนายก จัดการแสดงละครสร้างสรรค์ รายวิชานิทานและวรรณกรรม

  นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ทำการจัดการแสดงละครสร้างสรรค์ ในรายวิชานิทานและวรรณกรรม เพื่อมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการแต่งนิทาน การทำงานเป็นทีมและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงานโดยมีอาจารย์นิศารัตน์ อิสระมโนรส ให้คำปรึกษาและเป็นเสนอแนะในการจัดทำ ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

   
 •  
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มสด นครนายก จัดนิทรรศการโครงการครูปฐมวัยมืออาชีพ

  นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 จัดนิทรรศการโครงการครูปฐมวัยมืออาชีพ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะปฏิบัติ ในรายวิชา อาจารย์ชัชรี สุนทราภัย

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×