แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for May 3rd, 2016

 
  • มสด นครนายก บันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในจังหวัดนครนายก ปราจีน สระแก้ว

    เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดนครนายก ปราจีน สระแก้ว บันทึกความร่วมมือพัฒนาด้านการศึกษา (MOU) โดยจัดส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รายงานตัวต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ปี 5 ) ในการนี้ ผศ.ดร.สุธิพรรณ ธีรพงศ ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เป็นประธานในพิธี โดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย การกำเนิดขึ้นของครูปฐมวัยหรือครูอนุบาล และความสำคัญของการฝุึกประสบการวิชาชีพในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าขจร มสด […]

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×