มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: May 26, 2016

นักศึกษาโครงการ รมป 2 มสด นครนายก ศึกษาดูงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก นำคณะนักศึกษาโครงการความร่วมมือฯ รมป2 ทัศนศึกษาดูงาน ตามรอยพระสุริโยไท ณ สถานที่ประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อสรุปเนื้อหาการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2558    Default Gallery Type Template This is the default gallery type template, …

นักศึกษาโครงการ รมป 2 มสด นครนายก ศึกษาดูงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Read More »

เล่นแชร์อย่างไร ? ไม่ให้ผิดกฎหมาย

หากจะพูดถึงการเล่นแชร์ คงเป็นที่รู้จักกันดี เนื่องจากเป็นที่นิยมเล่นกันในกลุ่มบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกัน และรู้จักกัน อาศัยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้ได้เงินจำนวนหนึ่งไปใช้จ่ายหรือใช้ในการลงทุนธุรกิจขนาดเล็ก โดยมีผลตอบแทนที่สูงกว่าผลตอบแทนในระบบสถาบันการเงิน  ปัจจุบันคนส่วนมากเข้าใจว่าการเล่นแชร์นั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แต่ความจริงแล้วการเล่นแชร์ของประชาชนทั่วไปที่มิได้ดำเนินการเป็นธุรกิจ นั้น ไม่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย ดังนั้น ประชาชนยังสามารถเล่นแชร์กันได้อย่างอิสระ แต่ต้องกระทำภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โดยมีกฎหมายที่ควบคุม กำกับ ดูแลการเล่นแชร์

เริ่มต้นป้องกันสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้..ด้วยตัวผู้บริโภคเอง

กฎหมายใกล้ตัว..ไม่รู้ได้ไง สวัสดีคุณผู้อ่านที่มีใจรักกฎหมายทุกๆคน วันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย  เริ่มต้นป้องกันสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้  ด้วยตัวผู้บริโภคเอง จะเห็นได้ว่ากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนในสังคม ซึ่งโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการบริโภคสินค้า การใช้บริการ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม การใช้บริการรถประจำทาง เพื่ออำนวยความสะดวก ทั้งนี้ ยังรวมถึงการใช้บัตรเครดิต โทรศัพท์มือถือ ดังนั้น การบริโภคหรือการใช้บริการต่างๆจะได้มาตรฐานและมีคุณภาพครบถ้วนตามที่ผู้ผลิตได้โฆษณาได้ให้คำแนะนำไว้

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×