แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for June 3rd, 2016

 
  • ปฏิทินการรับรายงานตัวปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

    ปฏิทินการรับรายงานตัวปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 วัน/เดือน/ปี เวลา กิจกรรมการรับสมัคร สถานที่ 11 มิถุนายน 2559 08.00 – 09.00 น. นักศึกษาลงทะเบียน พร้อมรับแฟ้มรายงานตัว/ ส่งเอกสารหลักฐานในกรณีที่ยังส่งไม่ครบ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา รูปถ่าย เป็นต้น ห้องสำนักงาน ชั้น 1   09.00 – 10.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ห้องประชุม เฟื่องฟ้าขจร ชั้น […]

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×