โครงการตามรอยวิถีไทย ทำนาหว่านข้าวงอก นักศึกษา รมป.2

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2559 ผู้บริหาร คณาจารย์ โครงการ รมป.2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก นำนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย รมป.2 ทำกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณารายวิชาความสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน ชุมชน วิชาทักษะทางสังคมและการจัดประสบการณ์ และวิชาทักษะชีวิต Default Gallery Type Template This is the default gallery type template, located in: …

โครงการตามรอยวิถีไทย ทำนาหว่านข้าวงอก นักศึกษา รมป.2 Read More »