มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: August 3, 2016

อาคารปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์ มสด นครนายก สิงหาคม 2559

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งภายในให้แล้วเสร็จ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

ศูนย์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มสด นครนายก

ผลงานการวิจัย การบริการวิชาการ วารสารวิชาการ การเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้แก่ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคตะวันออก เป็นพันธกิจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×