แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for August, 2016

 
 • โครงการก้าวแรกสู่ มสด ปีการศึกษา 2559

  โครงการก้าวแรกสู่ มสด ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม พ.ศ.2559 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับครูปฐมวัย, การรู้เท่าทันสื่อและการพัฒนาตนบนฐานการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 4.0, และกิจกรรมการเยี่ยมชมกิจการและหน่าวงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เช่น สำนักวิทยบริการ สวนดุสิตโพล กิจกรรมการปฏิบัติธรรม ณ วัดเจดีย์ทอง อ.เมือง จ.นครนายก

   
 •  
 • อาคารปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์ มสด นครนายก สิงหาคม 2559

  วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2559 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งภายในให้แล้วเสร็จ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

   
 •  
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มสด นครนายก

  ผลงานการวิจัย การบริการวิชาการ วารสารวิชาการ การเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้แก่ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคตะวันออก เป็นพันธกิจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×