มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: September 2016

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 08.30 น. มสด นครนายก จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 โดยภาคเช้ามีพระสงฆ์จำนวน 9 รูป รับอาหารบิณฑบาตร หน้าอาคารเรียน และเจริญพระพุทธมนต์ ให้โอวาทธรรม ประพรหมน้ำพระพุทธมนต์ หลังจากนั้นนักศึกษาประกอบพิธีไหว้ครู และพิธีมอบทุนการศึกษาเรียนดี กิจกรรมเด่น ภาคบ่าย เป็นการแสดงความสามารถของนักศึกษาแต่ละชั้นปี Default Gallery Type Template This is …

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 Read More »

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 ประกอบด้วยพิธี ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 กิจกรรมประกวดร้องเพลงและการแสดงของนักศึกษาทุกชั้นปี จึงขอเรียนเชิญบุคลากร นักศึกษา ทุกท่าน คน ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง Default Gallery Type Template This is …

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 Read More »

รับน้อง : โครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ปี 59 มสด นครนายก วิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ประจำปี พ.ศ.2559 ซึ่งจัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 กิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนในเขตพื้นที่ให้บริการ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องนักศึกษา พิธีบ่ายศรีสู่ขวัญและประเพณีการวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก Default Gallery Type Template This is the default gallery type …

รับน้อง : โครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ปี 59 มสด นครนายก วิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล Read More »

โครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ประจำปี 2559 : รับน้อง

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ประจำปีการศึกษา 2559 (รับน้อง) ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2559 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องและคณาจารย์บุคลากร กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับโรงเรียนสถาบันการศึกษา โดยทำความสะอาดหอประชุม ทาสีห้องสมุดจัดหนังสือ นันทนาการนักเรียน เตรียมแปลงเกษตร เพื่อปลูกพืช ผัก สวนครัว และมอบอุปกรณ์การศึกษาการกีฬาขนม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา จิตสาธารณะ ร่วมกัน จากนั้น ภาคบ่ายเป็นการจัดกิจกรรมฐานรับน้อง พิธีบ่ายศรีสู่ขวัญ …

โครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ประจำปี 2559 : รับน้อง Read More »

การพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชนผ่านอัตลักษ์องค์การ: กรณีศึกษาชุมชนใกล้ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

วันที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์พร้อมทีมงาน เดินทางมาเก็บข้อมูลโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชนผ่านอัตลักษ์องค์การ: กรณีศึกษาชุมชนใกล้ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต”  ในการเก็บข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรระดับผู้บริหาร รองผู้บริหาร คณาจารย์ ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ มสด นครนายก

นักศึกษา มสด นครนายก ร่วมพิธีวันคเณศจตุรถีปีที่ 7 อุทยานพระพิฆเณศ จังหวัดนครนายก

อุทยานพระพิฆเนศ จ.นครนายก ตั้งอยู่ที่ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก ถนนนครนายก-น้ำตกสาริกา เป็นศาสนสถานที่สำคัญของผู้นับถือศาสนาฮินดู ทุก ๆ ปี จะมีพิธีสักการะเนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถี หรือวันเกิดพระพิฆเนศวร กิจกรรมในครั้งนี้ นักศึกษา มสด นครนายก ร่วมขบวนแห่เครื่องสักการะเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งมีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

มสด นครนายก ร่วมกับ ป.ป.ช. จังหวัดปราจีนบุรี ประชุมชี้แจงโครงการ ITA ปี 2558

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นประจำปี 2558 (Integrity&Transparency Assessment:ITA) ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการนี้ผู้บริหาร รองผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดDefault Gallery Type Template This is the …

มสด นครนายก ร่วมกับ ป.ป.ช. จังหวัดปราจีนบุรี ประชุมชี้แจงโครงการ ITA ปี 2558 Read More »

มาตรฐานฝีมือแรงงาน

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องพิมพ์จันทร์ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าไปร่วมสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการอนุญาตให้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545  โดยรายละเอียดของงานก็เป็นไปตามกำหนดการทั่วๆไป ผู้เขียนจะไม่กล่าวถึงแต่ความสนใจที่เรียกว่า “ซ็อดเด็ต” ที่ผู้เขียนเห็นว่าเป็นประโยชน์  จึงขออนุญาตนำมาถ่ายทอด บอกเล่า ให้ท่านผู้เข้ามาเยี่ยมเยือนบทความได้อ่าน ก็ตอนผู้บริหาร คุณวสันต์ชาย เคหะวันยะ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีหลายประเด็น อาทิเช่น

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×