แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for September 16th, 2016

 
  • โครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ประจำปี 2559 : รับน้อง

    นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ประจำปีการศึกษา 2559 (รับน้อง) ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2559 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องและคณาจารย์บุคลากร กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับโรงเรียนสถาบันการศึกษา โดยทำความสะอาดหอประชุม ทาสีห้องสมุดจัดหนังสือ นันทนาการนักเรียน เตรียมแปลงเกษตร เพื่อปลูกพืช ผัก สวนครัว และมอบอุปกรณ์การศึกษาการกีฬาขนม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา จิตสาธารณะ ร่วมกัน จากนั้น ภาคบ่ายเป็นการจัดกิจกรรมฐานรับน้อง พิธีบ่ายศรีสู่ขวัญ […]

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×