กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล คุณพ่ออึ้น ชาวระนอง บิดา ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง วัดเขาน้อย ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก

คุณพ่ออื้น ชาวระนอง ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ สิริรวมอายุ ๖๙ ปี ณ โรงพยาบาล จังหวัดนครนายก เป็นบิดาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก พิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดเขาน้อย ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก กำหนดการบำเพ็ญกุศล คุณพ่ออื้น ชาวระนอง พิธีรดน้ำ วันอาทิตย์ที่ …

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล คุณพ่ออึ้น ชาวระนอง บิดา ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง วัดเขาน้อย ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก Read More »