มสด นครนายก ประชุมบุคลากร เตรียมความพร้อมย้ายสถานที่อาคารแห่งใหม่ และวางแผนแนะแนวการศึกษา

การประชุมบุคลากรและอาจารย์เรื่อง การวางโครงสร้างบุคลากร การเตรียมตัวย้ายอาคารใหม่ และ การแนะแนวการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก