มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: November 10, 2016

มสด นครนายก ร่วมลงนามถวายความอาลัย ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก พร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษา ร่วมลงนามถวายความอาลัย ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก 10 พฤศจิกายน 2559 และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุม จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ในการนี้ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานครนายก ได้บรรยายและสาธิตตัวอย่างวิธีการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” …

มสด นครนายก ร่วมลงนามถวายความอาลัย ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก Read More »

มาทำความรู้จัก เช่าทรัพย์

          การเช่าทรัพย์ คือสัญญาที่มีบุคคลอยู่สองฝ่าย ฝ่ายแรกคือผู้ให้เช่า ฝ่ายที่สองคือผู้เช่า ทั้งสองฝ่ายต่างก็มีหนี้ที่จะต้องชำระให้แก่กันและกัน โดยฝ่ายผู้ให้เช่ามีหนี้ที่จะต้องให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์ที่เช่า ส่วนฝ่ายผู้เช่าก็มีหนี้ที่จะต้องชำระค่าเช่าเป็นการตอบแทน ในเบื้องต้นก่อนอื่นต้องเข้าใจเสียก่อนว่า สัญญาเช่าทรัพย์ มิได้หมายความเฉพาะสัญญาเช่าทรัพย์สำหรับวัตถุที่มีรูปร่าง เช่น หนังสือ หรือ รถยนต์ เท่านั้น แต่ให้หมายความรวมถึงทรัพย์ที่ไม่เป็นวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและถือเอาได้ด้วย เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า ด้วยเหตุนี้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 537  บัญญัติว่าอันว่า เช่าทรัพย์สิน …

มาทำความรู้จัก เช่าทรัพย์ Read More »

มสด นครนายก จัดอบรม ” Phonics เบื่องต้น”

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2559 อาจารย์รวี ศิริปริชยากร จัดโครงการอบรมเรื่อง ” Phonics เบื่องต้น” ณ ห้อง 331 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯ นครนายก ให้แก่นักศึกษาชั้นปี 3 เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การอ่านภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้จักเสียงพยัญชนะและสระภาษาอังกฤษ ทั้งยังสามารถออกเสียง ประสมคำและจำแนกหน่วยเสียงตามหลักโฟนิคส์ได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก คุณชุติพัฒน์ แก้วชุ่ม ผู้จัดการแผนกวิชาการและฝึกอบรม จากบริษัท Club Academia …

มสด นครนายก จัดอบรม ” Phonics เบื่องต้น” Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×