แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for November 15th, 2016

 
  • มสด นครนายก เตรียมแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2560

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เป็นศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งแห่งแรกที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษาจากสำนักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาการศึกษาปฐมวัย ประเภทรับตรงสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ได้แก่ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว เพื่อขยายโอกาสให้นักศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวมีโอกาสในการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีการคัดเลือก ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×