มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: December 2016

มสด นครนายกร่วมประชุม อยู่อย่างไรในสวนดุสิต 5.0

  วันพฤหัสที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 – 12.10 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำบุคลากรสายวิชาการ ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่องบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายวิชาการ) อยู่อย่างไรในสวนดุสิต 5.0 โดยรับฟังนโยบายจากอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

มสด นครนายก ออกแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสุวรรณวิทยา

วันพฤหัสที่ 22 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาปฐมวัย ณ โรงเรียนสุวรรณวิทยา โดยมีนักเรียนให้ความสนใจ และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

อ.รวี ศิริปริชยากร เข้ารับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ2559

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 อ.รวี ศิริปริชยากร อาจารย์หลักสูตรปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้ารับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

มสด.นครนายกประชุมบุคลากรประจำเดือนธันวาคม

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 – 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และสรุปผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 บุคลากรประจำศูนย์ ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงาน

มสด นครนายก แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในสาขาการศึกษาปฐมวัย ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 12.40-14.30 เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต

มสด นครนายก ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อ สาขาการศึกษาปฐมวัย

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาปฐมวัย ณ โรงเรียนซับนกแก้ว โดยมีนักเรียนให้ความสนใจ และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

มสด นครนายก จัดอบรม หลักการสอนและเทคนิคการสอนดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย อาจารย์มุทิตา ทาคำแสน พร้อมด้วยอาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการ Internship ซึ่งเป็นการอบรมหลักการสอนและเทคนิคการสอนดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย โดย อ.ปัญญา ประดิษฐธรรม ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559

มสด นครนายก จัดโครงการ Internship เรื่องหลักการสอนและเทคนิคการสอนดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย อาจารย์มุทิตา ทาคำแสน พร้อมด้วยอาจารย์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดอบรมโครงการ Internship ในหัวข้อ “หลักการสอนและเทคนิคการสอนดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย” โดยมีวิทยากร คือ อ.ปัญญา ประดิษฐธรรม มาให้ความรู้และความสนุกสนานแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ใน วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

มสด นครนายก บันทึกความร่วมมือ กับท้องถิ่นจังหวัดนครนายก เรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา

ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับนางสาวอินทิรา เจียระสุพัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก นายเกษม โคนชัยภูมิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดนครนายก และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนครนายก 23 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุม จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ในการนี้ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานครนายก ได้บรรยายและสาธิตตัวอย่างวิธีการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก …

มสด นครนายก บันทึกความร่วมมือ กับท้องถิ่นจังหวัดนครนายก เรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา Read More »

มสด นครนายก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประกอบพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตา และพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เช่น การตักบาตร อาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก กล่าวคำแสดงความไว้อาลัย คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมยืนไว้อาลัย ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป …

มสด นครนายก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×