มสด.นครนายกประชุมบุคลากรประจำเดือนธันวาคม

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 – 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และสรุปผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 บุคลากรประจำศูนย์ ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงาน