มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: December 22, 2016

มสด นครนายกร่วมประชุม อยู่อย่างไรในสวนดุสิต 5.0

  วันพฤหัสที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 – 12.10 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำบุคลากรสายวิชาการ ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่องบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายวิชาการ) อยู่อย่างไรในสวนดุสิต 5.0 โดยรับฟังนโยบายจากอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

มสด นครนายก ออกแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสุวรรณวิทยา

วันพฤหัสที่ 22 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาปฐมวัย ณ โรงเรียนสุวรรณวิทยา โดยมีนักเรียนให้ความสนใจ และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

อ.รวี ศิริปริชยากร เข้ารับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ2559

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 อ.รวี ศิริปริชยากร อาจารย์หลักสูตรปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้ารับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×