มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: January 2017

สำนักวิทยบริการจัดอบรมการใช้ WBSC. และ Smart Classroom ให้บุคลากรและนักศึกษาศูนย์นครนายก

วันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.  ผอ.วีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นำทีมคณะวิทยากร จัดอบรมการใช้ WBSC. ให้อาจารย์ผู้สอน และจัดอบรม Smart Classroom ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก 

มสด.นครนายกประชุมบุคลากรศูนย์ ฯ ประจำเดือน ม.ค.2560

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 14.30 – 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ให้แก่อาจารย์และบุคลากรประจำศูนย์ ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงาน

โครงการ รมป.2 มสด.นครนายก จัดอบรม Smart Classroom ให้บุคลากรและนักศึกษา

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560 โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รมป.2) จัดอบรมการใช้นวัตกรรมการศึกษา ห้องเรียน Smart Classroom ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย   

มสด.นครนายก จัดประชุมบุคลากร สายสนับสนุนครั้งที่ 1/2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ครั้งที่ 1 ปี 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

เจ้าหนี้ –ลูกหนี้ ทวงหนี้อย่างไร ไม่ผิดกฎหมาย

เจ้าหนี้ –ลูกหนี้ ทวงหนี้อย่างไร ไม่ผิดกฎหมาย (ภาพประกอบจาก http://www.consumerthai.org)           กลับมาพบกันอีกครั้งในสัปดาห์ที่สองของเดือน มกราคม ปี 2017 ปีไก่ปีระกา มาทำความรู้จักกับพรบ.พระราชบัญญัติการทวงหนี้ พ.ศ. 2558 เรื่อง ของการทวงหนี้นั้นไม่มีกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ใดๆเอาไว้เป็นเหตุให้เวลาเจ้าหนี้ทวงหนี้ก็มักจะใช้วิธี เพียงขอให้ลูกหนี้เอาเงินมาชำระหนี้ให้เท่านั้นก็พอ           ชื่อของกฎหมายทวงหนี้มีชื่อว่า พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ซึ่งกฎหมายได้กำหนดรายละเอียด วิธีการข้อห้ามในการทวงหนี้  ซึ่งรายละเอียดประชาชนคนส่วนใหญ่ที่ควรรู้มีอะไรบ้าง           พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 มาตรา 3 …

เจ้าหนี้ –ลูกหนี้ ทวงหนี้อย่างไร ไม่ผิดกฎหมาย Read More »

มสด นครนายก แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาปฐมวัย ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี

มสด นครนายก ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งลำปาง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง พร้อมบุคลากร เข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย  โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง และบุคลากร  ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×