มสด นครนายก ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งลำปาง

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง พร้อมบุคลากร เข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดการศึกษาด้านการศึกษาปฐมวัย  โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง และบุคลากร  ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]