มสด นครนายก แนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดกิจกรรมการแนะแนวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาปฐมวัย ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี