แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for February 17th, 2017

 
 • มสด.นครนายก ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ CMS. กับ มศว.องครักษ์

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน (MOU.) ระยะที่ 2 ภายใต้กิจกรรม : ด้านการจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ และการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ เพิ่มพูนทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ) โดยโครงการในครั้งนี้จัดอบรมที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ระหว่างวันที่ 16-17 และ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560

   
 •  
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 5 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน

  วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาฝึกสอนชั้นปีที่ 5 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 5 (อาคารเรียนรวม) โดยในการจัดกิจกรรมได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษา โดยภายหลังพิธีเปิดงานได้มีการแสดงมุทิตาจิตของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่มีต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรปฐมวัย ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ รวมทั้งกิจกรรมการต้อนรับพี่ปี 5 กลับบ้านจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×