มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: March 2, 2017

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น

กฏหมายน่ารู้ กพ.60 กฏหมายน่ารู้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดย คุณปานใจ ยกกลิ่น นิติกรประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

มสด.นครนายก แนะนำการกรอกเอกสารขอใบประกอบวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้รับการตรวจจากคณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี ) คณะที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ไปแล้วนั้น และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 5 ในการกรอกเอกสารขอใบประกอบวิชาชีพฯ ทางศูนย์จึงเรียนเชิญ รศ.ดร.เบญจวรรณ กี่สุพันธ์ และคณะ ฯ เดินทางมาให้คำแนะนำและชี้แจง การกรอกเอกสารดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 2 …

มสด.นครนายก แนะนำการกรอกเอกสารขอใบประกอบวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×