มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: March 6, 2017

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2560

  – โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2560 – สำหรับนักเรียนเก่าระดับบ้านสาธิต และ อนุบาล3 ที่มีความประสงค์เรียนต่อในระดับอนุบาล1 และประถมศึกษา สามารถติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ ติดต่อสอบถามห้องธุรการ โทร 037-316107 (ในวันและเวลาราชการ)

มสด.นครนายก จัดอบรม “การคิดและการตัดสินใจสำหรับครูในศตวรรษที่ 21”

มสด.นครนายก จัดอบรม “การคิดและการตัดสินใจสำหรับครูในศตวรรษที่ 21” ให้กับนักศึกษารหัส  ๕๖ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปฝึกปฏิบัติการสอน โดยมี ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น และ ผศ.ดร.ปราโมทย์ ยอดแก้ว เป็นวิทยากร โดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2560 ณ ห้องวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×