มสด.นครนายก ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรม และร่วมแข่งขันกีฬาบริดจ์ ณ.โรงเรียนนวมราชานุสรณ์

    มสด.นครนายก โดยอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร และอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีพัฒน์พงศ์ ตันเจริญ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1  เข้าร่วมอบรม และแข่งขันกีฬาบริดจ์ หรือไพ่บริดจ์ (Bridge) กับโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ อ.เมือง จังหวัดนครนายก โดยไพ่บริดจ์ (Bridge) ถือเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่การบรรจุการแข่งขันอย่างเป็นทางการในระดับกีฬามหาวิทยาลัย กีฬาแห่งชาติของประเทศไทย กีฬาซีเกมส์และกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ซึ่งมีการเริ่มต้นการเล่นครั้งแรกในแถบยุโรปเมื่อปี …

มสด.นครนายก ส่งนักศึกษาเข้าร่วมอบรม และร่วมแข่งขันกีฬาบริดจ์ ณ.โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ Read More »