โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดนิทรรศการ “ละอออุทิศ เล่น เรียน ตามรอยพระยุคลบาท”

  วันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการการเล่น เรียน ตามรอยพระยุคลบาทมากกว่า 50 กิจกรรม และการแสดง การเสวนาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน ของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ เวลา 9.00-12.00 น. ณ สนามโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก