แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for March 13th, 2017

 
 • มสด.อบรม “คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูในศตวรรษที่ 21”

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะในศตวรรณที่ 21 ในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูในศตวรรษที่ 21” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มาเป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมขจร ชั้น 5 อาคารเรียนประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศุนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

   
 •  
 • มสด.นครนายก จัดอบรมทักษะการคิดเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก

  วันที่ 11 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดอบร,โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก ในหัวข้อ การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย โดยท่านจิตวัฒน์ วิกสิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งได้รับการต้อนรับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×