มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: March 31, 2017

กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

30 มีนาคม 2560  พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เดินทางมาเยี่ยมชมการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยได้รับการต้อนรับจาก อ.ธมลวรรณ เปรมศรี รองผู้อำนวยการศูนย์ 

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำเสนอศูนย์ ฯ ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัด เดือนมีนาคม

วันที่ 30 มีนาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนมีนาคม 2560 โดยประธานการประชุม ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ในครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชัยยศ ชาวระนองได้นำเสนอข้อมูลของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก รวมทั้งแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×