มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: June 5, 2017

มสด.นครนายกเข้ารับฟังการประชุมชี้แจงกฎหมายที่ผู้ปฏิบัติงานควรทราบ และจัดทำสัญญาจ้าง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 กองกองบริหารงานบุคคล และกองกฏหมายได้เชิญบุคลากรประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมรับฟังประชุมชี้แจงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย และกฎหมายที่เกี่ยวกับลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ในการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทำสัญญาจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม อาคารประถมศึกษา ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุวิมล แมตสอง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคลให้เกียรติเป็นประธาน ในการนี้ ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ให้การต้อนรับ

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

เสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 – 12.00 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 651(ห้องประชุมเฟื่องฟ้า) อาคารเรียนประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ผศ.อรุณศรี จันทร์ทรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก คุณครูศรชัย อุตสีนอก ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ …

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×