มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: June 6, 2017

อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยออกนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง ณ โรงเรียนบ้านแหลมหิน จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงการจัดการเรียนการสอนและสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง พร้อมทั้งออกนิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนศรีอรัญโญ จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้คำแนะนำหลักของการทำงาน ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลาของนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการฝึกประสบการณ์ วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น.

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดพิธีทำบุญโรงเรียน

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดพิธีทำบุญโรงเรียน ณ อาคารเรียนประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก คุณครูศรชัย อุตสีนอก ผู้ช่วยอำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก คุณธัญญา เกษตรภิบา่ล ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และคณาจารย์ร่วมในพิธีดังกล่าว

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×