มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: June 9, 2017

บรรยากาศการเรียนรู้ Pre-teacher program สัปดาห์ที่ 4

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการเรียนการสอนโครงการ Pre-teacher program โดยวันนี้เรียนในเรื่องแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยอาจารย์ชัชรี สุนทราภัย และประวัติการศึกษาไทย วิวัฒนาการการศึกษาไทยตั้งแต่สมัยโบราณ- ปัจจุบัน โดยอาจารย์พันทิพย์ สิงห์ปาน ในเวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 533 ศูนย์นครนายก

อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมืองและโรงเรียนบ้านแหลมหิน จังหวัดปราจีนบุรี นำโดยอาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ และอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×