แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for June 9th, 2017

 
 • บรรยากาศการเรียนรู้ Pre-teacher program สัปดาห์ที่ 4

  วันที่ 9 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการเรียนการสอนโครงการ Pre-teacher program โดยวันนี้เรียนในเรื่องแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยอาจารย์ชัชรี สุนทราภัย และประวัติการศึกษาไทย วิวัฒนาการการศึกษาไทยตั้งแต่สมัยโบราณ- ปัจจุบัน โดยอาจารย์พันทิพย์ สิงห์ปาน ในเวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง 533 ศูนย์นครนายก

   
 •  
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์

  วันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมืองและโรงเรียนบ้านแหลมหิน จังหวัดปราจีนบุรี นำโดยอาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ และอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×