มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: June 19, 2017

อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มสด.นครนายก ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยอาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิตติ อาจารย์ประจำหลักสูตร ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการติดตามพัฒนาการ และรับฟังปัญหาของนักศึกษาต่อไป

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการเรียนการสอนโครงการ Pre-teacher program

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการเรียนการสอนโครงการ Pre-teacher program โดยในวันนี้มีจัดการเรียนการสอน 2 รายวิชา ได้แก่ ช่วงเช้าเวลา 09.00-12.00 น. เรียนในเรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับครูปฐมวัย โดยอาจารย์ชัชรี สุนทราภัย และเรื่อง การศึกษาไทย 4.0 โดยอาจารย์พันทิพย์ สิงห์ปาน ในเวลา 13.00-16.00 น. ณ …

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดการเรียนการสอนโครงการ Pre-teacher program Read More »

จัดสัมมนาครั้งที่ 1 ระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 หัวข้อเรื่อง “แผนการจัดประสบการณ์เชิงปฏิบัติการ”

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดสัมนาครั้งที่ 1 ระหว่างการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 หัวข้อเรื่อง “แผนการจัดประสบการณ์เชิงปฏิบัติการ” ให้แก่นักศึกษาปีที่ 5 โดยวิทยากร นางสาวพรรณิภา สุกใส อาจารย์โรงเรียนบ้านแหลมหิน  ณ ห้องขจร 652 อาคารปฐมศึกษา ศูนย์นครนายก

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×