มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: June 21, 2017

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาดูห้องพยาบาล

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาดูห้องพยาบาลของมหาวิทยาสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรายวิชาบูรณาการ กิจกรรม “ใส่ใจสุขภาพทัศนศึกษา” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นำโดย ครูศรชัย อุตสีนอก รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศละอออุทิศ นครนายก พร้อมด้วย ครูชมพูนุช ทองภู ครูวีระสิทธิ์ ทองประเสริฐ และครูนฤมล …

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้าศึกษาดูห้องพยาบาล Read More »

อาจารย์ประจำศูนย์นครนายก นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยอาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลคุณากรในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครนายก

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×