โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-11.00 น. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครูที่ได้อบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไป โดยได้รับเกียรติจากคุณครูศรชัย อุตสีนอก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก และคุณธัญญา เกษตรภิบาล ผู้จัดการโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องขจร ห้อง 652 อาคารประถมศึกษา …

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 Read More »