มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: August 15, 2017

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประชุมวางแผนปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคและแผนปฏิบัติราชการการศึกษา

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมประชุมปรึกษา หารือวางแผนปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค แผนปฏิบัติราชการการศึกษาและสรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด  ณ.ห้องประชุมโกวิท สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง …

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประชุมวางแผนปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคและแผนปฏิบัติราชการการศึกษา Read More »

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬาบริดจ์และมินิบริดจ์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาค ภาค 1

สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย และ ชมรมบริดจ์ จังหวัดนครนายก  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาบริดจ์และมินิบริดจ์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาค ภาค 1 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันฯ  ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2560 ณ ห้องเฟื่องฟ้า 651 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×