มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: August 21, 2017

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ต้อนรับ Prof. Dr. Mr. Wu Xiaoxin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับ Prof. Dr. Mr. Wu Xiaoxin ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ ในการมาเยี่ยมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยได้แนะนำศูนย์นครนายกพร้อมพาชมบรรยากาศภายใน

การนำเสนอความคืบหน้าโครงการระหว่างการฝึกประสบการณ์” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ครั้งที่ 3

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดสัมมนาครั้งที่ 3 ระหว่างการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา1 เรื่อง “การนำเสนอความคืบหน้าโครงการระหว่างการฝึกประสบการณ์” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 โดยนักศึกษานำเสนอโครงการระหว่างการฝึกประสบการณ์ของโรงเรียน และมีการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กเล็ก โดยอาจารย์กุลธิดา มีสมบูรณ์ ณ ห้องขจร 652 อาคาร 6 ศูนย์ฯนครนายก

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×