มสด.นครนายก ร่วมจัดอบรมสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2560 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระยอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับประธานและผู้เข้าอบรม โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2560 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก คุณสุนทรีย์ เกตุคง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ กล่าวความเป็นมาโครงการ คุณสรกานต์ แป้วบุญสม พัฒนาการจังหวัดนครนายก กล่าวเปิดการประชุมโครงการ โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธนชาติ จันทโรบล …

มสด.นครนายก ร่วมจัดอบรมสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 2560 ในกลุ่มอุตสาหกรรมมะพร้าว Read More »