แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for August, 2017

 
 • บรรยายกาศโครงการก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมที่ 2)

  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมโครงการก้าวแรกสู่ มสด.ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมที่ 2) โดยนำนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 เข้าอบรม โดยช่วงเช้าอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21” โดย อ.ชัชรี สุนทราภัย และช่วงบ่ายอบรม “การสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อในสังคมยุคใหม่” โดย อ.พัฒน์พงษ์ ตันเจริญ เวลา 9.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง […]

   
 •  
 • โครงการก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมที่ 1)

  วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย อ.ธมลวรรณ เปรมศรี นายศุภพล กิจศรีนภดลและนายจักรพันธ์ อบอวล นำนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 ร่วมโครงการก้าวแรกสู่ มสด. ประจำปีการศึกษา 2560 (กิจกรรมที่ 1) โดยนำนักศึกษาชมสถานที่ต่างๆของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การศึกษาพิเศษ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงและสร้างความภาคภูมิใจ […]

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×