มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Month: September 2017

โครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ปีการศึกษา 2560

วันที่ 29 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ปีการศึกษา 2560 โดยเป็นโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในการปรับตัว การทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสู่ชุมชนและจิตอาสา เพื่อเป็นทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานในอนาคตต่อไป โดยมีกิจกรรมฟื้นฟูภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียน ทาสีเครื่องเล่น เวลา 7.00-16.00 น. ณ โรงเรียนวัดท่าข่อย   ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” …

โครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ปีการศึกษา 2560 Read More »

มสด.นครนายก เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาสนับสนุนกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 19

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 มสด.นครนายกส่ง อาจารย์ประพิมพ์ใจ เปี่่ยมค้ม และอาจารย์ศุภพล กิจศรีนภดล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามสัญญาการให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติครั้้งที่ 39 และกีฬานักเรียนคนพิการครั้งที่ 19 ระหว่าง นายจิตวัฒน์ วิกสิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกกับบริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัด ณ ห้องประชุมขุนด่าน ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมโครงการครุศาสตร์บูชาครู(ไหว้ครู) ประจำปี 2560

อ.ชัชรี สุนทราภัย อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำตัวแทนนักศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เดินทางไปร่วมโครงการครุศาสตร์บูชาครู(ไหว้ครู) ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะส่วนงานอื่นเทียบเท่าคณะ วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 21 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ ต้อนรับคณะกรรมการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ บัณฑิตวิทยาลัย (ประธาน) อาจารย์กมลกนก เกียรติศักดิ์ชัย คณบดีโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ (กรรมการ) อาจารย์ภัทรานิษฐ์  ศุภกิจโกศล คณะวิทยาการจัดการ (กรรมการ) และคุณครรชิต อนุกูล …

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะส่วนงานอื่นเทียบเท่าคณะ วิทยาเขตและศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ประจำปีการศึกษา 2559 Read More »

งานเกษียณอายุราชการ ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

วันที่ 19 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ ต้อนรับ ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ พร้อมทั้ง นายจิตวัฒน์ วิกสิต รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครนายก นายสรกรานต์ แป้วบุญสม พัฒนาการจังหวัดนครนายก และร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่ง พล.ต.ต.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนครนายก โดยมี คณะครูจากโรงเรียนนวมราชานุสรณ์ …

งานเกษียณอายุราชการ ดร.ประดิษฐ์ ยมานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก Read More »

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมโครงการ “สานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดนครนายก”

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกับ สำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุการจราจร (สอจร.) ตำรวจภูธร จังหวัดนครนายก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนครนายก สาธารณสุข จังหวัดนครนายก บริษัทกลางประกันภัย แรงงานจังหวัดนครนายก สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก และภาคีเครือข่าย ฯ ได้จัดโครงการ “สานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดนครนายก” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และรับมอบบันทึกข้อตกลงร่วมกัน …

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมโครงการ “สานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดนครนายก” Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ประชุมการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นและตัวชี้วัดคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมประชุมการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท้องถิ่นและตัวชี้วัดคุณภาพสู่ความเป็นเลิศต่อคณะกรรมการการจัดการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุมท้องถิ่น จังหวัดนครนายก เวลา 10.00-12.00 น.     ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 18 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง เพื่อเป็นการตรวจดูความคืบหน้าพร้อมเอกสารและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 554 อาคารเรียนรวม   ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการและเลขานุการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศาสน์ นิยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร์ อินทรวรพัฒน์ และคุณนฤมล โพธิ์ชัย ในวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 Read More »

ศูนย์ฯนครนายก จัดนิทรรศการผลงานการฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5

วันที่ 14 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดนิทรรศการผลงานการฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 อาจารย์ประจำหลักสูตร นำโดย อาจารย์ระวี ศิริปริชยากร ให้การต้อนรับ อาจารย์จากโรงเรียนต่างๆที่เข้ามาเยี่ยมชมผลงาน เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า 651 อาคารปฐมศึกษา ศูนย์ฯนครนายก     ” …

ศูนย์ฯนครนายก จัดนิทรรศการผลงานการฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×