อาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้ขึ้นเวทีร่วมเสวนา เรื่องวัยรุ่นไทยใส่ใจ IT เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของดีจากโรงเรียนและเครือข่ายการเรียนรู้ สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

ในวันที่ 5 กันยายน 2560 ที่จังหวัดลำปางได้จัดโครงการ show and share SESA 35 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของดีจากโรงเรียนและเครือข่ายการเรียนรู้ สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน) ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้ให้เกียรติมาเปิดงาน โดยมี อ.พัฒน์พงศ์ ตันเจริญ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้ขึ้นเวทีร่วมเสวนา เรื่องวัยรุ่นไทยใส่ใจ IT ในครั้งนี้     ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” …

อาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้ขึ้นเวทีร่วมเสวนา เรื่องวัยรุ่นไทยใส่ใจ IT เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของดีจากโรงเรียนและเครือข่ายการเรียนรู้ สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน) Read More »