มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: September 14, 2017

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการและเลขานุการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศาสน์ นิยม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร์ อินทรวรพัฒน์ และคุณนฤมล โพธิ์ชัย ในวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งหัวหิน …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 Read More »

ศูนย์ฯนครนายก จัดนิทรรศการผลงานการฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5

วันที่ 14 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดนิทรรศการผลงานการฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 อาจารย์ประจำหลักสูตร นำโดย อาจารย์ระวี ศิริปริชยากร ให้การต้อนรับ อาจารย์จากโรงเรียนต่างๆที่เข้ามาเยี่ยมชมผลงาน เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า 651 อาคารปฐมศึกษา ศูนย์ฯนครนายก     ” …

ศูนย์ฯนครนายก จัดนิทรรศการผลงานการฝึกประสบการณ์ ครั้งที่ 1 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×