มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: September 28, 2017

มสด.นครนายก เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาสนับสนุนกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 19

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 มสด.นครนายกส่ง อาจารย์ประพิมพ์ใจ เปี่่ยมค้ม และอาจารย์ศุภพล กิจศรีนภดล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามสัญญาการให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งชาติครั้้งที่ 39 และกีฬานักเรียนคนพิการครั้งที่ 19 ระหว่าง นายจิตวัฒน์ วิกสิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกกับบริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัด ณ ห้องประชุมขุนด่าน ศาลากลางจังหวัดนครนายก

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมโครงการครุศาสตร์บูชาครู(ไหว้ครู) ประจำปี 2560

อ.ชัชรี สุนทราภัย อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำตัวแทนนักศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เดินทางไปร่วมโครงการครุศาสตร์บูชาครู(ไหว้ครู) ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×