โครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ปีการศึกษา 2560

วันที่ 29 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ปีการศึกษา 2560 โดยเป็นโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในการปรับตัว การทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสู่ชุมชนและจิตอาสา เพื่อเป็นทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานในอนาคตต่อไป โดยมีกิจกรรมฟื้นฟูภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียน ทาสีเครื่องเล่น เวลา 7.00-16.00 น. ณ โรงเรียนวัดท่าข่อย   ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” …

โครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ปีการศึกษา 2560 Read More »