แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for September 29th, 2017

 
  • โครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ปีการศึกษา 2560

    วันที่ 29 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ปีการศึกษา 2560 โดยเป็นโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ในการปรับตัว การทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการสู่ชุมชนและจิตอาสา เพื่อเป็นทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานในอนาคตต่อไป โดยมีกิจกรรมฟื้นฟูภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียน ทาสีเครื่องเล่น เวลา 7.00-16.00 น. ณ โรงเรียนวัดท่าข่อย   ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” […]

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×